Naše hlavní ?innosti

Instalace tepelných ?erpadel s dotací

Kontroly a revize kotl?

Montáže kotl? s dotací

Vy?izujeme žádosti pro kotlíkové dotace

Topená?ské a instalatérské práce - rozvody topení, podlahové a radiátory

Servisní opravy kotl? a tepelných ?erpadel

REVIZE KOTL?

Poskytujeme kontroly na kotle zna?ek OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV, ŽDB EMKA a dalších kotl? u kterých je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahrani?í a nemá v ?eské republice oficiální zastoupení – týká se to p?edevším polských kotl?.

Naše reference

Referen?ní montáže tepelných ?erpadel

Referen?ní montáže kotl?

Referen?ní instalace klimatiza?ních jednotek

Referen?ní instalace podlahového topení

Referen?ní instalace hydromasážních van

Referen?ní instalace venkovních ví?ivek

Referen?ní instalace parních box?

Referen?ní instalace saun

?ekli o nás

Zakoupila jsem si masážní vanu Venedig od spole?nosti PANTUMA s.r.o a v sou?asné dob? mi pomáhá s mými bolestmi zad. Používám ji již p?l roku a mohu ho doporu?it dalším lidem s bolestí zad. Lépe jsem se za?ala cítit již po 3 týdnech používání. Používám ji jedenkrát denn? na patnáct až t?icet minut. Nejprve jsem si myslela, po prvním týdnu, že mi to nepom?že, ale po t?ech ned?lích jsem skute?n? pocítila celkovou úlevu. Po dvou m?sích jsem snížila po konzultaci s doktorem dávky lék? proti bolesti zad. Zástupoce firmy PANTUMA s.r.o. m? oslovil po p?l roce co jsem si k?eslo zakoupila a požádal m? o m?j názor na n?j, pro ostatní lidi, kv?li referencím, tak píšu toto a jsem spokojená, že jsem se rozhodla do masážní vany investovat a zakoupila jsem si ji.

Lenka Kone?ná

Montáž vany, Brno

Oba s manželkou milujeme saunování, ale už nás p?estalo bavit navšt?vovat wellnes centra a d?lit se o pohodlí p?i saunování s ostatními návšt?vníky center. A tak jsme po zralé úvaze zainvestovali do vlastní sauny. Dlouho jsme se rozhodovali kterou z pestré nabídky saun zvolit, až jsme se nakonec rozhodli pro finskou saunu Cupid od spole?nosti PANTUMA, s.r.o. Investovaných pen?z jsme rozhodn? nelitovali. Nejenomže si užíváme saunování ve vlastním, ale navíc m?žeme pozvat známé a užívat si saunování v kruhu p?átel. O to více jsme byli pot?šeni když nás kontaktoval zástupce firmy PANTUMA, s.r.o. a zeptal se jak jsme s novou saunou spokojeni, že jsme mu mohli sd?lit samá pozitiva.

Josef a Dana Morávkovi

Montáž sauny, Praha

P?i lyžování jsem utrp?la komplikovaný úraz dolní kon?etiny. Po úsp?šné operaci mi léka? p?edepsal rehabilitaci a hydroterapii ve ví?ivce. Vzhledem k tomu, že v dostupných rehabilita?ních za?ízeních nebyli ví?ivkou vybaveni jsme se po delší úvaze s manželem rozhodli že si po?ídíme ví?ivku vlastní. Dlouho jsme váhali, který model si ze široké škály výrobk? vybrat. Nakonec jsme zvolili hydromasážní vanu NEO_MAXI od spole?nosti PANTUMA s.r.o. pro dv? osoby. Denn? jsem ve ví?ivce strávila hodinu a po m?síci mi ortoped sd?lil, že m?j stav je vynikající práv? díky terapii ve ví?ivce. V používání ví?ivky jsem pokra?ovala a již 8 týdn? po úrazu jsem mohla zcela normáln? chodit. Pozitivní vliv hydroterapie jsem poznala nejen na svém pohybovém aparátu, ale i na psychice, která byla úrazem velmi ot?esená. A nejen to, ví?ivá vana pro dv? osoby NEO_MAXI je skv?lá i p?i ve?erní relaxaci, kterou mohu strávit po boku manžela a znásobit tak spole?n? strávený ?as. Po pár m?sících od nákupu se se mnou spojil zástupce firmy PANTUMA, s.r.o. a já mu s radostí sd?lila, že mi ví?ivka v život? nesmírn? pomohla a už vím, že nákup ví?ivky je investice, která se opravdu vyplatí.

Jana Nováková

Montáž vany, Pardubice