Na co dostanete dotaci

– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

– nová otopná soustava

– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

– projektová dokumentace

Výše podpory

Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč

Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) – 75 %, max. 75 000 Kč

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč

Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 40 000 Kč

X