Tvůrce, který stojí před přeměnou zastaralé koupelny v inspirativní prostor pro svého syna, rozhodne o limitu oblohy.