Dne 26. 6. 2023 byl v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 011-23/2023/RK ze dne 8. 6. 2023 vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti 2″.

Elektronický příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude spuštěn dne 5. 9. 2023 v 10:00 hod.