Servis zajišťujeme po celé České republice.

Servisní centrum společnosti PANTUMA s.r.o., zajištuje servis a montáže po celé České republice.

Servisujeme, zapojujeme či namontujeme produkty na topení (kotle, tepelná čerpadla, solární systémy).

Obraťte se na nás s Vaším problémem, rádi Vám pomůžeme.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA (dřevo, uhlí, pelety, štěpka)

Po provedení revize dostanete zprávu o kontrole Vašeho kotle,  čímž splníte zákonnou podmínku.

Revizní technik dělá detailní kontrolu a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

– kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
– kontrola jmenovitého výkonu kotle
– kontrola emisní třídy kotle
– kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
Přívod spalovacího vzduchu, Roštová soustava, Spalovací komora, Zatápěcí klapka, Vstupní a čistící otvory, Přívod paliva, Vnější izolace
– kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
Řídící jednotka, Regulátor množství spalovacího vzduchu, Havarijní termostat, zařízení proti přetopení, Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
– kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
– kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
– kontrola odvodu spalin a spalinové cesty:  napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

– určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
– určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
– určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
– určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
– určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

Jsme schopni na místě zajistit i servis kotle.

Naše topenářská společnost se zabývá i dodáním nových kotlů a tepelných čerpadel v rámci dotačních programů Státního fondu životního prostředí tzv. Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Pokud by některý kotel nevyhovoval, tak jsme schopni zajistit dodání a montáž nového nízkoemisního kotle či pro starší občany jenž mají již problémy s ručním přikládáním tuhých paliv bezobslužné automatické tepelné čerpadlo a to s dotací dle vyhlášených aktuálních podmínek dotačních titulů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám

X