Povinné revize – kontroly kotlů od nás pro celou ČR

máme volné termíny na revizi kotlů

kontrola od nás nejlevněji s kotlíkovou dotací

pomáháme uživatelům jejichž kotle nesplňují požadavky zákona o ovzduší s výměnou kotle na dotace

 

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

 

V rámci sdružení revizních kontrolorů spalovacích stacionárních zdrojů poskytujeme kontroly na kotle značek OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV, EKOSCROLL – EKOGALVA výroba, KOVOTHERM, ŽDB EMKA a dalších kotlů u kterých je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahraničí a nemá v České republice oficiální zastoupení – týká se to především polských kotlů a lokálních topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

 

DOPRAVA ZDARMA

Doprava revizního technika v rámci středočeského kraje je zdarma!

Jste-li od nás 50 až 150  km – domluvte se sousedem či sousedy povinnou revizi i jejich kotlů (stačí dva, tři) a dopravu máte všichni zdarma! Rozšířili jsme naši působnost na Moravu, kde kontrolujeme pro obce kotlíky jejich občanům pokud je jich více jak deset.

Speciální program pro obce v Čechách a na Moravě. Nabízíme obcím pro jejich občany zvýhodněnou kontrolu kotlů v rámci obce od deseti kotlů v jedné obci.

 

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 77 20 95 nebo emailem na  revizekotlu@usporne-topeni.cz

Po provedení revize dostanete tří stránkovou (dva listy) zprávu o kontrole Vašeho kotle, čímž splníte zákonnou podmínku.

Naši revizní technici dělají detailní kontrolu a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

Kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje

Kontrola jmenovitého výkonu kotle

Kontrola emisní třídy kotle

Kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:

Přívod spalovacího vzduchu

Roštová soustava

Spalovací komora

Zatápěcí klapka

Vstupní a čistící otvory

Přívod paliva

Vnější izolace

Kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:

Řídící jednotka

Regulátor množství spalovacího vzduchu

Havarijní termostat

Zařízení proti přetopení

Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky

Kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva

Kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba

Kontrola odvodu spalin a spalinové cesty:  napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.

určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.

určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.

určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.

určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

 

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

Jsme schopni na místě zajistit i servis kotle.

Naše topenářská společnost se zabývá i dodáním nových kotlů a tepelných čerpadel v rámci dotačních programů Státního fondu životního prostředí tzv. Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Pokud by některý kotel nevyhovoval, tak jsme schopni zajistit dodání a montáž nového nízkoemisního kotle či pro starší občany jenž mají již problémy s ručním přikládáním tuhých paliv bezobslužné automatické tepelné čerpadlo a to s dotací až 127 500 Kč.