Udržování čistého potrubí je klíčovým faktorem udržování vysoké kvality vzduchu v domácnosti. Protože topné a chladicí kanály distribuují vzduch do a z každé místnosti v domě, distribuují také prach, alergeny a další znečišťující látky po celém domě. Prevence znečištění potrubí není obtížná. Následuje několik tipů, jak zabránit znečištění potrubí a udržení čistoty vnitřního vzduchu. Zachování čistoty domu Pokud budete udržovat čistý dům, bude vzduch proudící zpět do systému HVAC přes potrubí zpětného vzduchu také. být čisté. Odstraňte zdroje prachu, plísní a jiných kontaminujících látek, aby nemohly přispívat k hromadění nečistot ve vašem potrubí. Vakuové koberce, závěsy a nábytek a často zametat podlahy z tvrdého dřeva, aby se zabránilo hromadění prachu a chuchvalců do nasávaného potrubí. . Opravte všechny netěsnosti na střeše nebo instalatérské rychle, aby izolace a sádrokarton udržovaly vlhkost, která může vést k růstu plísní a plísní. Kočárky mazlíčky často odstraňujte a zlikvidujte volné vlasy, aby se neshromažďovaly pod nábytkem nebo za dveřmi a nakonec byly nasáváno do zpátečních kanálů. Uzavřete větrací otvory, abyste zablokovali renovací. Pokud provádíte jakékoli domácí renovace, které vytvářejí piliny nebo jiné úlomky, nezapomeňte uzavřít návratové registry v postižených místnostech, abyste udrželi t z trosek uniká troska. Před opětovným otevřením větracích otvorů důkladně vyčistěte. Pokud se váš dům právě staví nebo pokud se přidává nový systém potrubí, před zapnutím zařízení HVAC zajistěte, aby dodavatel důkladně vyčistil nové potrubí. domovní potrubí pravidelně sami nebo nechte HVAC technika zkontrolovat, zda v něm nenajdete unikající spáry, švy nebo jiná poškození, která umožní vzduchu vstupovat do systému bez průchodu filtrem. Leaky kanály by měly být utěsněny tmelem nebo kovovou páskou, ne pomocí šedá „lepicí páska“, kterou si můžete zakoupit v místním železářství. Navzdory svému názvu se lepicí páska za vysokých provozních podmínek rychle zhoršuje, takže není vhodná pro opravy potrubí. Hledejte vlhkost uvnitř potrubí nebo izolaci potrubí, která by mohla vést k růstu plísní. Opravte zdroj vlhkosti a důkladně vyčistěte a osušte postižené kanály, abyste zabránili vniknutí pórů do vnitřního vzduchu. Pravidelně měňte vzduchový filtr Zachování čistého filtru v systému HVAC je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zabránit znečištění potrubí. Zkontrolujte filtr každý měsíc, dokud nezačne špinat, a pak jej vyměňte za nový. Nezapomeňte vybrat správný typ a velikost vzduchového filtru. Měl by těsně zapadnout do štěrbiny filtru, aby vzduch nemohl obejít filtr, protože se pohybuje ze zpětných kanálů zpět vzduchovým manipulátorem. Čistý filtr nejenže udržuje potrubí čistší, ale také sníží tlak na systém HVAC, zlepšení vaší energetické účinnosti a prodloužení životnosti vzduchotechnických zařízení. Plánované pravidelné údržbové hovoryNastavte pravidelný plán údržby se svým dodavatelem HVAC. Každoroční vyladění pece a klimatizace udržuje systém v chodu a dává vašemu technikovi příležitost odhalit problémy, jako je špatné spalování paliva, růst plísní nebo netěsnosti, dříve než budou dostatečně závažné, aby ovlivnily kvalitu vzduchu v interiéru. Další informace o zvýšení kvality vnitřního vzduchu ve vaší domácnosti u Gentry Heating, Inc. Zeptejte se na naše služby údržby vzduchotechniky a systémy čištění vzduchu. Obrázek Poskytuje Shutterstock.com Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X